Werkgevers

Wanneer je extra personeel nodig hebt tijdens een drukkere periode of vaste versterking van het team, kun je een uitzendbureau benaderen die alle beschikbare kandidaten voor jou uitzoekt. Het voordeel van uitzendkrachten is dat deze vaak op zeer korte termijn oproepbaar zijn, beschikbaar voor korte en lange periodes en je betaalt alleen de effectief gewerkte uren. De uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau en heeft geen arbeidscontract, bij bijvoorbeeld ziekte heb je dan ook geen doorbetalingsplicht.

Het salaris van de werknemer wordt bepaald door het uitzendbureau. Je betaalt het uitzendbureau een vooraf afgesproken tarief dat iets hoger ligt dan het loon van de werknemer. Van het verschil tussen het tarief en het uurloon betaalt het uitzendbureau de sociale lasten zoals doorbetalen bij ziekte, vakantie, volgen van een cursus en ander improductieve tijd.

KOM IN CONTACT MET EEN UITZENDBUREAU IN ZAANDAM

Uitzendbureaus Zaandam